Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

8117

F1N5506, Teori och metod.del II - KTH

Därför kom vi istället in på Michel Foucault. När vi har stött på honom Boken ger oss teorier om barns och ungas socialisationsprocesser utifrån många teoretiker. Den är till en början knastertorrt teoretisk, och redovisar få studier. Den vinner på slutet när han resonerar och lyfter in maktperspektivet. Han pratar om lärares makt att styra normer. Det är den stora behållningen av boken.

  1. Cicero in catilinam
  2. Hudläkare göteborg
  3. Uppsägningstid ledarna

I denna bok har han tillsammans med Jeffrey Stepnisky på ett pedagogiskt sätt integre Sociologisk teori och praktik, 15 hp Makt och maktbegreppet, Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Begäran om ny examinator ställs till studierektor vid sociologiska institutionen. Moment 1: Makt och maktbegreppet, 7,5 hp Momentet examineras genom seminarieuppgifter och en individuell skriftlig analysuppgift. Moment 2: Kritisk teori, 7,5 hp Momentet examineras genom seminarieuppgifter och en individuell skriftlig analysuppgift.

Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter.

Sociologisk teori – sociologi 2.0

Rosengård och kursen om genusvetenskap blev jag intresserad av de muslimska kvinnornas situation i Sverige. Under denna tid har jag träffat många muslimska kvinnor vars öden berört mig både yrkesmässigt och personligt. Många av dem kämpar dagligen mot arbetslöshet, men jag Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Hjältar och Monster.indd - MUCF

Sociologiska teorier om makt

Dessa konflikter kulminerar förr eller senare och ger då upphov till en social förändring. Denna teori handlar om att en grupp/samhälle har olika klasser varav någon har övertaget. Kursen lägger tonvikt vid klassiska sociologiska teorier om social interaktion, socialisation, identitet, social organisering och sociala rörelser, samt hur dessa används i aktuella sociologiska studier av exempelvis identitet, kön/genus, familj och makt. Hur samhället är organiserat och förändras behandlas i relation till forskning om makt och skiktning, klass och kön, globalisering och sociala rörelser.

Särskild uppmärksamhet ägnas olika teorier om olika typer av organisationer, spänningen mellan aktör och struktur samt sociala nätverk. Kurs-pm: Meso V21 (732 Kb) Sociologi som vetenskap: Kunskapssyn och etik. Vidare studeras teorier om grupper, grupprocesser, identitetsskapande, individens utveckling, kognition och personlighet samt emotioner, makt och maktstrukturer med utgångspunkt i socialt arbete och dess praktik.
Maria sjöberg göteborgs universitet

Sociologiska teorier om makt

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan  Det verkar rätt högt satt mål att ta makten i 50 av ca 290 kommuner. Vilka kommuner kommer SD ta makten i? Finns det några kommuner utanför Blekinge och  Listen to #219 Porrsnack Med Barn Och Ungdomar Med Lisa Lantz and 231 more episodes by Lära Från Lärda - En Fackbok Och En Författare  Och makt är en riskfaktor för våld. Att använda moderna sociologiska teorier på ett historiskt material medför en uppenbar risk för anakronistiskt tänkande,  När man vill beskriva den maktordning eller – struktur som finns i samhället så Begreppet genussystem är starkt förknippat med Yvonne Hirdmans teori och en professor i statsvetenskap , Gerd Lindgren , professor i sociologi , Anna Wahl  Michel Foucault (1926-1984) Filosofi, kriticism; makt, normer och diskurser. 2. Anthony Giddens (1938-) Sociologi; struktureringsteori, agent/struktur. 6.

Nu sätter vi igång! Sociologisk teori. Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. I denna bok har han tillsammans med Jeffrey Stepnisky på ett pedagogiskt sätt integre Sociologisk teori och praktik, 15 hp Makt och maktbegreppet, Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.
Deltagare i vasaloppet 2021

Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) Utbildningsnivå: Grundnivå. Jag kommer att analysera teorier från fyra olika sociologer. Två sociologiska klassiker; Karl Marx och Max Weber, och två sociologer som kommit under senare år; Erik Olin Wright och John H Goldthorpe. Jag har till avsikt att 1) beskriva deras teorier om klasser, utifrån deras egna böcker och sekundärkällor, och finna deras olika särdrag. Anthony Giddens New Rules of Sociological Method • Vill bringa ordning i sociologiska begrepp och teorier • Han förfinar och uppdaterar klassiska teorier genom egna vetenskapsfilosofiska resonemang • Viktiga punkter: dubbel hermeneutik, dualistiskt förhållande mellan individ och struktur, och oavsiktliga konsekvenser 9. forskning om genus i organisationen samt Nancy Frasers feministiska politiska teori. För att få belägg till löneskillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor används statistik från Statistiska Centralbyrån.

kombinationer. Socialsekreterare och makt, brukares upplevelser mm utan att kunna hitta någon forskning som specifikt handlar om brukarnas upplevelser av makt i mötet med deras socialsekreterare. Därför kom vi istället in på Michel Foucault.
Forslitningsskada handledTeoretiska perspektiv på socialpolitiken

Dessa har alla på något sätt bisexualitet som huvudtema. Syftet med artikeln är att använda sociologen Pierre Bourdieus teori om fält på ett mycket nytt forsk-. 1 14 december 2016 Sociologiska teorier för socialt arbete med fokus på makt, social ojämlikhet och motstånd Innehåll Syftet är att presentera ett urval av  Det övergripande syftet med kursen är dels att ge studenterna kunskaper om teorier som be- handlar relationen teknik och samhälle, dels att lära dem att relatera  Denna delkurs introducerar grundläggandesociologisk teori gällande makt och social skiktning. Särskild uppmärksamhet ägnasbetydelsen av klass, kön och  Sociologi för sjuksköterskor ger en introduktion till sociologiska och socialantropologiska begrepp, teorier och fenomen som är relevanta för sjuksköterskor. av M Järvinen · Citerat av 68 — För det första beskrivs socialt arbete som ett fält där „systemet skapar klienten“, dvs att klienten och hans/hennes problem omstöps så att de passar in i den doxa  Vad är då socialpolitisk teori?


Taxi göteborg kläder

DiVA - Sociologisk Forskning

De som utsätts för makten deltar själv aktivt i maktens diskurs och på så vis  Boken består av tre delar. Den första delen utgörs av en historisk exposé över olika maktteorier samt en diskussion av makt som begrepp. Andra  (makt). Som socionom inom socialtjänsten har man även makten att ta reda på om en person har.

Filosofi, Sociologi - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Kursen lägger tonvikt vid klassiska sociologiska teorier om social interaktion, socialisation, identitet, social organisering och sociala rörelser, samt hur dessa används i aktuella sociologiska studier av exempelvis identitet, kön/genus, familj och makt. Hur samhället är organiserat och förändras behandlas i relation till forskning om makt och skiktning, klass och kön, globalisering och sociala rörelser. Kursen behandlar även hur sociologisk kunskap används och påverkar samhällsutvecklingen, och ger en grundläggande orientering i vetenskapsteoretiska frågor samt samhällsvetenskaplig metod. Sunesson, Sune "Kunskap, makt och verklighet". Den sociologiska fantasin: Teorier om samhället.

Listerborn, Carina, Irene Molina och Diana Mulinari (redaktörer) (2011).